"BTE Projekt" Matuszewscy Sp. j.
ul. Szamotulska 26, 60-365 Poznań
Tel.  (0-61) 861-43-20, 861-43-33
fax. (0-61) 861-43-20, 861-43-33 wew 102
e-mail: recepcja@bte.net.pl