W ramach powierzonych nam zadań wykonujemy:

A) Projekty architektoniczno - budowlane

B) Projekty telekomunikacyjne i energetyczne

C) Projekty branżowe:

technologie

elektryczne

niskoprądowe

teletechniczne

monitoringu

klimatyzacyjno-grzewcze

wentylacyjne

przeciwpożarowe

tryskaczowe

wodnokanalizacyjne

gazowe

D) Projekty aranżacyjne

E) Koncepcje aranżacji